Sene logo

Expertise

Teamperformance

Teamperformance coach

Teamperformance

Teamperformance & Agile

In een wereld waarin steeds meer organisaties zich agile willen organiseren, is toegewijde begeleiding van een coach een noodzaak. Maar wat is agile nou precies?

Het agile gedachtegoed staat lijnrecht tegenover het directief leiderschap zoals dat in het verleden binnen veel organisaties een manier van managen was. Het is een mindset waarbij je snel op veranderingen kan inspelen, zodat je maximale klantwaarde kan blijven opleveren. Agile werken wil zeggen dat je begint met een flexibel einddoel, een minimum viable product waarbij je de tijd krijgt om steeds weer bij te sturen. Doordat er kort-cyclisch met elkaar gewerkt wordt in multi-disciplinaire teams waarbij zelforganisatie een grote rol speelt, blijft er veel ruimte over om het opgeleverde werk steeds opnieuw te inspecteren en aan te passen. Dit alles gebeurt in een open en transparante omgeving, waarin teams voortdurend inzichtelijk maken hoe de voortgang is.

Multi-disciplinaire teams hebben in onze visie twee belangrijke uitdagingen: 

Loskomen van een directief leiderschap omgeving waarin ze jarenlang hebben gefunctioneerd en door middel van team performance streven naar een betere onderlinge samenwerking en betere output van het team. Met name de betere output wordt van multi-disciplinaire teams verwacht. 

Onze teamperformance coaches hebben door hun topsportachtergrond het agile gedachtegoed al van jongs af aan in hun DNA zitten. Het neerzetten van korte en spat zuivere termijn doelen is voor onze coaches dagelijkse kost. Voor hen is het een automatisme om morgen een fractie beter te willen zijn dan vandaag. Dit is ze niet aangeleerd, maar hebben ze veelal zelf moeten ontwikkelen om iedere dag beter te willen worden en de doelen te halen. 

De aanpak van Sene werkt bij alle soorten teams en dus ook binnen een agile omgeving. Om de agile principes toepasbaar te maken, zijn er een aantal werkwijzen zoals Kanban, XP, SAFe en Scrum beschikbaar. Wij zien de Scrum methodiek als de meest voorkomende werkwijze. Daarom zijn onze teamperformance coaches ook gecertificeerd Scrum Master, zodat zij de teams hierin optimaal kunnen begeleiden. 

Aanpak Sene en topsport

De teamperformance coaches van Sene helpen bij het verbeteren van de performance van teams. Zij brengen kennis en ervaring mee vanuit verschillende disciplines, waaronder topsport. Diversiteit aan karakters, invalshoeken en vaardigheden is noodzakelijk voor een optimale prestatie. Wij zien vele overtuigingen in de topsport die zeer bruikbaar zijn in het bedrijfsleven. Denk aan het continue leren, vertrouwen en eigenaarschap. Maar ook ruimte om te experimenteren en het maken van fouten. Dat is ook de reden dat we ex-topsporters intern opleiden als coach.

Wij geloven in het faciliterend coachen tijdens de dagelijkse routine van het team. We starten met een analyse via onze teamperformance model. Daardoor kunnen we duidelijke doelen stellen, waarbij alignment met de bedrijfsdoelen noodzakelijk is. Als er extra aandacht nodig is voor bijvoorbeeld team values, de teamsamenstelling of persoonlijke lifestyle organiseert de coach één van onze unieke clinics. De performance en waarde creatie van het team kunnen we monitoren met onze tools. Data maken een belangrijk onderdeel uit van onze aanpak.

Teamperformance coach

De teamperformance coaches van Sene begeleiden teams tijdens hun dagelijkse routine. Door onderdeel te zijn van het team, bijvoorbeeld in de rol van scrum master, laten zij het team zien hoe een beter resultaat wordt behaald met een andere manier van werken. Hoe het team beter, sneller en innovatiever kan worden. Sene gebruikt invloeden vanuit de topsport en heeft coaches met een topsportachtergrond in dienst. Ze leggen de lat hoog binnen een veilige omgeving.

Het leveren van een bijdrage aan de company value staat centraal: hoe creëren we waarde als team voor de organisatie? De coaches werken aan het optimaliseren van de vier bouwstenen van ons teamperformance model, afgestemd op de doelen van het team en ondersteund door data. Soms is het nodig extra aandacht te besteden aan één van de bouwstenen. Door onze coaches of via één van onze unieke performance clinics.

De coach brengt het team elke dag een stapje verder door te werken aan onderling vertrouwen, communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, etc. Het verbeteren van de performance is een groeiproces.

Bekijk de case

Monitoren van waarde creatie

Teams bestaan om een bijdrage te leveren aan de organisatie; om waarde te creëren. Te vaak zien wij dat dit uit het oog is verloren. KPI’s worden een doel op zich of het team werkt zoals ze al jarenlang werken, zonder zich nog af te vragen waarom ze dit werk doen en of het slimmer kan.

Het is belangrijk dat teams zich bewust zijn van hun bijdrage aan de organisatiedoelen en hiernaar handelen. De bijdrage kan financieel zijn of anderszins. Daarom ontwikkelen wij een tool waarmee de waarde creatie van een team wordt gemonitord, zowel op de korte als op de lange termijn. Hiermee wordt het waardebewustzijn en -handelen gestimuleerd, de resources efficiënt besteed en het behalen van de doelen inzichtelijk gemaakt. De tool kan het management ondersteunen bij portfolio- en performance management.

Teamperformance model

Wij kijken naar teams vanuit ons teamperformance model. Om excellent te presteren is het noodzakelijk dat de volgende vier bouwstenen optimaal functioneren:

  1. De teamsamenstelling: welke talenten en interesses zijn aanwezig, wat drijft de teamleden of veroorzaakt stress? Zijn deze kwaliteiten complementair en passen ze bij de opdracht van het team? Diversiteit is noodzakelijk.
  2. Kennis en competenties: zijn de aanwezige talenten ontwikkeld, beschikken we over de juiste vaardigheden en gebruiken we de juiste kennis? We besteden ook aandacht aan de persoonlijke lifestyle, zodat ieder teamlid in zijn of haar kracht staat.
  3. De (on)geschreven spelregels van het team: werkwijze en bekendheid met taken en rollen, etc.? Hoe communiceert, evalueert en rapporteert het team? Een duidelijk proces zorgt voor focus en efficiëntie.
  4. Team values: gezamenlijke waarden zijn van belang om efficiënt en prettig te kunnen samenwerken. Hierdoor weten de teamleden welke basishouding van hen wordt verwacht. Denk aan respect, focus of toewijding.  

De kwaliteit van deze bouwstenen maken we inzichtelijk met data.

Performance clinics

Om als team optimaal te presteren, is helderheid nodig over de manier waarop wordt (samen) gewerkt. Hiervoor hanteren wij vier bouwstenen volgens ons teamperformance model: de teamsamenstelling, de spelregels, kennis & vaardigheden en de teamwaarden. Onze teamperformance coaches werken aan deze bouwstenen tijdens het dagelijkse werk. Soms is extra aandacht nodig voor één van deze elementen. Daarom hebben wij een aantal clinics ontwikkeld: escape room, squash clinic, value clinic en lifestyle experience. Wij stellen hierbij het ‘ervaren’ centraal. Uiteraard leveren wij maatwerk. Lees hieronder meer over onze clinics.

Escape room
Het team krijgt een uur de tijd om via raadsels, geheime codes en puzzels uit een escape room te ontsnappen. Een professionele teamcoach volgt het team via een camera. Het gedrag van de individuele teamleden en de dynamiek binnen de groep is daarmee zichtbaar. Daarna bespreekt de coach de observaties met het team. Vooraf wordt bepaald of de nadruk ligt op teamwaarden, teamrollen, teamsamenstelling of teambuilding.

Squash clinic
De meerwaarde van de samenwerking binnen een team komt goed tot uitdrukking via een squash clinic. Onder begeleiding van ex- Nederlands Kampioen Laurens Jan Anjema spelen ervaren en onervaren spelers samen. Ondertussen wordt gewerkt aan teambuilding.

Value clinic
Met de value clinic wordt gewerkt aan de team values. De teamleden krijgen inzicht in ieders drijfveren, waarden en belemmeringen. Persoonlijke en gezamenlijke values worden benoemd en vertaald naar de praktijk, om zichzelf en het team te versterken.

Lifestyle experience
Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor de gezondheid van medewerkers. De ‘Googles’ op deze wereld zijn daar al heel ver mee. Inmiddels is wel bekend dat iemand alleen excellent presteert als hij of zij gezond is en doet waar hij of zij gelukkig van wordt. En dan bedoelen we gezondheid in de brede zin van het woord: mentaal, fysiek, sociaal, zingeving, persoonlijke groei en dagelijks functioneren. Tijdens deze experience maken we teamleden bewust van hun eigen lifestyle en wat ze daarin kunnen verbeteren.

DISCLAIMER

Contact us