Inspiratie

Het meten van de teamsamenwerking

Teamperformance

Het meten van de teamsamenwerking

Als je weet wat er speelt binnen een team, weet je ook waarop actie ondernomen kan worden. Door het inzichtelijk maken van wat eerst alleen voelbaar was, ontstaat openheid en gezamenlijkheid. Als er meer vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid is, zijn er minder conflicten en betere resultaten. Daarom is het belangrijk om te meten hoe het gesteld is met deze factoren binnen een team.

Zonder onderling vertrouwen binnen een team is een goede samenwerking niet mogelijk. Het uitgangspunt is dat de intenties van collega’s goed zijn. Het team is een veilige omgeving waarin fouten of gebreken worden besproken en hulp wordt gevraagd of aangeboden. Als er één teamlid is dat hier niet in past, kan dit al betekenen dat het gehele team minder goed functioneert. Het verbergen van zwakheden en het oordelen over anderen is een direct gevolg hiervan. Vertrouwen wordt bevorderd door meer persoonlijke informatie te delen.

Vertrouwen is ook nodig om productieve confrontaties met elkaar aan te gaan. Uiteraard op de inhoud en niet op de persoon. Pittige discussies zijn soms nodig om meer scherpte en focus te krijgen. Het team is dan ook beter in staat om problemen op te lossen en de sfeer zal prettiger en levendiger zijn. Het leidt tot verbetering van de performance van het team. Als verschillen niet worden uitgesproken, kan dit tot verspilling van tijd en energie leiden.

Als ieder teamlid de kans heeft gekregen om zijn of haar mening te uiten, dan is de kans op betrokkenheid veel groter. Ook als de gekozen weg anders is dan waar het teamlid zelf voor zou kiezen. Door het delen van meningen staat het team achter een besluit, is er duidelijkheid en eenheid. Als de betrokkenheid laag is, dan is de kans op kritiek achteraf en het terugkomen op beslissingen veel groter.

Verantwoordelijkheidsgevoel is ook heel erg belangrijk voor de onderlinge samenwerking. Teamleden spreken elkaar aan op prestaties en gedrag, in positieve en negatieve zin. Dit is niet gemakkelijk, zowel in een onveilige omgeving als in een omgeving waarin teamleden heel goed met elkaar overweg kunnen. De angst voor het beschadigen van de goede relatie speelt dan mee. Als teamleden elkaar aanspreken, dan worden problemen sneller gesignaleerd en presteren gestimuleerd. Teamprestaties staan centraal.

De focus op gezamenlijke resultaten is van belang om te kunnen groeien, focus te behouden en prestatiegerichte teamleden te behouden. Het kenbaar maken van de teamdoelen en het gezamenlijk vieren van successen kan hieraan bijdragen.

Sene Teamperformance kan een analyse van de samenwerking binnen uw team maken en u handvatten geven ter verbetering.

DISCLAIMER

Contact us