Inspiratie

De hoofdprijs is voor het team

De hoofdprijs is voor het team

Steeds meer organisaties willen en gaan zich agile organiseren, maar zijn zoekende wat dat nou daadwerkelijk betekent voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Wat zijn de kenmerken? In ieder geval is het doel om snel in te spelen op veranderingen en moet er kort cyclisch gepresteerd worden. Daarnaast wordt er verwacht dat processen steeds beter, sneller en effectiever verlopen. Al die verwachtingen en veranderingen kunnen zorgen voor spanning binnen een organisatie. Maar hoe moet je hier mee om gaan als je software developer, scrum master, product owner of engineering lead bent?

Dienend leiderschap van een teamperformance coach kan van groot belang zijn in zo'n situatie waarin een cultuurverandering gevraagd wordt. Het kunnen sturen en supporten van een team waarbij er soms over de grenzen van gewoonten gestapt moet worden, speelt een belangrijke rol in het werk van de teamperformance coach. Belangrijk hierbij is wel dat alle betrokkenen in ogenschouw nemen dat zulke ingrijpende veranderingen niet binnen een paar weken doorgevoerd kunnen worden. Maar dat is ook niet erg. Durf er als management team tijd en aandacht voor uit te trekken om een solide basis neer te zetten.

De coaching van de teamperformance coach zal zich moeten toespitsen op zowel het individu als het team, want binnen een team is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Eén verandering waarop gecoacht dient te worden is bijvoorbeeld het feit dat medewerkers niet langer individueel verantwoordelijk zijn voor het opgeleverde werk. In een agile wereld is het een team dat de uiteindelijke 'hoofdprijs' binnensleept. Hierdoor worden onderlinge relaties op de werkvloer ook minder hiërarchisch en wordt er van iedereen verwacht dat men de eigen kennis inbrengt en overbrengt aan de rest van het team. Daarnaast wordt men uitgedaagd om niet alleen maar dichtbij de eigen expertise te blijven, maar het ook aan te durven om out-of-the box te denken. Niet langer meer individuele borstklopperij, maar een gezamenlijke team prestatie waarin iedereen zijn of haar aandeel heeft op weg naar succes!

Een team dat zich concentreert op deze collectieve resultaten houdt gemotiveerde werknemers vast en betrokken, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor niet te worden afgeleid. Deze agile manier van werken vraagt dus om een schakeling in de mind-set van alle betrokkenen; van MT tot aan de software developer. Alleen samen, exact hoe een team hoort te opereren, kan zo'n ingrijpend verander traject een succesvol verloop krijgen. Begin daar nu mee en lever mooie dingen met elkaar op! Het geeft zoveel energie!

DISCLAIMER

Contact us