Sene logo

Expertise

Expertise

Logo Sene IT Security en Teamperformance

Teamperformance & Agile

In een wereld waarin steeds meer organisaties zich agile willen organiseren, is toegewijde begeleiding van een coach een noodzaak. Maar wat is agile nou precies?

Het agile gedachtegoed staat lijnrecht tegenover het directief leiderschap zoals dat in het verleden binnen veel organisaties een manier van managen was. Het is een mindset waarbij je snel op veranderingen kan inspelen, zodat je maximale klantwaarde kan blijven opleveren. Agile werken wil zeggen dat je begint met een flexibel einddoel, een minimum viable product waarbij je de tijd krijgt om steeds weer bij te sturen. Doordat er kort-cyclisch met elkaar gewerkt wordt in multi-disciplinaire teams waarbij zelforganisatie een grote rol speelt, blijft er veel ruimte over om het opgeleverde werk steeds opnieuw te inspecteren en aan te passen. Dit alles gebeurt in een open en transparante omgeving, waarin teams voortdurend inzichtelijk maken hoe de voortgang is.

Multi-disciplinaire teams hebben in onze visie twee belangrijke uitdagingen: 

Loskomen van een directief leiderschap omgeving waarin ze jarenlang hebben gefunctioneerd en door middel van team performance streven naar een betere onderlinge samenwerking en betere output van het team. Met name de betere output wordt van multi-disciplinaire teams verwacht. 

Onze teamperformance coaches hebben door hun topsportachtergrond het agile gedachtegoed al van jongs af aan in hun DNA zitten. Het neerzetten van korte en spat zuivere termijn doelen is voor onze coaches dagelijkse kost. Voor hen is het een automatisme om morgen een fractie beter te willen zijn dan vandaag. Dit is ze niet aangeleerd, maar hebben ze veelal zelf moeten ontwikkelen om iedere dag beter te willen worden en de doelen te halen. 

De aanpak van Sene werkt bij alle soorten teams en dus ook binnen een agile omgeving. Om de agile principes toepasbaar te maken, zijn er een aantal werkwijzen zoals Kanban, XP, SAFe en Scrum beschikbaar. Wij zien de Scrum methodiek als de meest voorkomende werkwijze. Daarom zijn onze teamperformance coaches ook gecertificeerd Scrum Master, zodat zij de teams hierin optimaal kunnen begeleiden. 

DISCLAIMER

Contact us