Sene logo

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina's van Sene is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Sene op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Sene aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Op de inhoud van de webpagina's van Sene en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Niets van deze website en webpagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sene.

DISCLAIMER

Contact us