Cases

Performance verhogen agile team

Doel

Een agile team naar een hoger niveau brengen.

Waarom

Continu verbeteren is van groot belang om de concurrentie voor te blijven. Alleen teams die elke dag opnieuw de beste willen zijn, kunnen continu verbeteren. Alleen de basisbeginselen van agile en scrum zijn onvoldoende.

Onze ervaring is dat een meer volwassen team gemakkelijker verbetert. Het kost tijd voor een team om de juiste modus te vinden in hun zelfsturende rol. Zeker omdat er vaak sprake is van een andere teamsamenstelling en rollen veranderen. Ook van leidinggevenden vraagt dit een transformatie van een sturende naar coachende stijl.

Methode

Een teamperformancecoach heeft als missie om teams naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen en de company value daarmee te vergroten. Hij identificeert samen met het team waar verbetering nodig is en de performance meer in lijn kan worden gebracht met de bedrijfsdoelstellingen. Doordat onze coaches veel ervaring hebben, begrijpen zij snel in welke fase een team zich bevindt en welke transitie het team moet doormaken.

Bij een startend team kan de coach kiezen voor het herhalen van de basisbeginselen van agile en/of scrum. Bij een meer volwassen team daagt de teamperformancecoach medewerkers uit om meer verantwoordelijkheid te nemen voor een product, de beste te willen zijn. Voor de meest optimale performance is het nodig dat het gehele bedrijf de agile-methode onderschrijft.

Resultaten

Een team dat zich bewust is van de hogere bedrijfsdoelen en de concurrentie wil voorblijven, kan zichzelf sturen. Zo’n zelfsturend team bepaalt zelf welke onderwerpen prioriteit hebben, afgestemd op de organisatiedoelen. Hierdoor worden de snelheid en kwaliteit in het proces hoger. Een goede teamperformance leidt tot betere prestaties en daarmee tot een grotere bijdrage aan de company value.

Performance verhogen agile team
1 / 3

Kort cyclisch werken

Doel

Transformatie naar kort cyclisch werken.

Waarom

Binnen een grote telecomaanbieder werken meerdere projecten samen met een groot extern team van een producent. Sommige projecten werken volgens een scrummethodiek en andere projecten via de traditionele watervalmethode. In de praktijk leidt dit tot verschillende prioriteiten, planningen en ineffectiviteit.  Daarom is besloten het externe team te transformeren naar scrumteams.

Methode

Allereerst heeft de teamperformancecoach gekeken naar de verschillende doelen binnen het grote team. Op basis van de aanwezige competenties en de doelstellingen is dit team opgedeeld in vijf kleinere scrumteams met elk een eigen roadmap. Bij de samenstelling van de teams heeft de coach gekeken naar zowel technisch inhoudelijke vaardigheden als bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden. Teamleden die op beide vlakken uitblinken, kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en anderen aansporen te groeien.

Alle medewerkers volgden een agile-scrumtraining. De werkvoorraad werd gestructureerd met een backlog die werd geprioriteerd op basis van een roadmap en het beschikbare budget. Agile werken in een scrumteam betekent een andere manier van werken, met andere verantwoordelijkheden. De teamperformancecoach begeleidt dit proces, waardoor het team steeds meer verantwoordelijkheden op zich neemt en zelfsturend wordt. Voor een goede performance is het belangrijk dat de omgeving van het team de agile visie begrijpt en naleeft. Het team evalueert grondig en regelmatig hoe het de kwaliteit kan verhogen.

Resultaten

Het resultaat is een team dat de basisbeginselen van agile werken kent volgens de scrummethodiek. Elk teamlid is zich steeds meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Het team wordt zelfsturend en de omgeving deint steeds beter mee. De teamleden zijn dagelijks met elkaar in gesprek over wat goed is voor de klant en het bedrijf, waardoor het team ook continu de bedrijfsdoelen voor ogen houdt. Het team is zelfsturend en legt de lat steeds een beetje hoger. Zo groeit het team in haar nieuwe rol.

Kort cyclisch werken
2 / 3

Resultaatgerichte teamcultuur

Doel

Resultaatgerichte teamcultuur met de teamperformancecoach.

Waarom

Het is lastig te meten of een team optimaal presteert. Natuurlijk zijn er harde cijfers beschikbaar, maar cultuur is moeilijker te meten. Toch is dat voor een goede performance essentieel. In zo’n cultuur wil iedereen zo goed mogelijk presteren en neemt iedereen verantwoordelijkheid. Teamleden durven te experimenteren, mogen fouten maken en spreken elkaar aan. Een teamperformancecoach kan zo’n cultuur op positieve wijze beïnvloeden, waardoor de prestaties van het team verbeteren. Zij geven daarin het goede voorbeeld en weten een team te inspireren.

Methode

In onze cultuur denken we vooral eerst na, voordat we doen. Als je agile werkt, doe je dat anders. Je maakt telkens kleine stappen, je gaat aan de slag en daarna kijk je terug. Doordat teamleden sneller de resultaten van hun werk zien, heeft dit een positieve invloed op het team. Maar het betekent ook dat je er snel achter komt dat zaken niet goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Op dat soort momenten is het van groot belang dat er een constructieve cultuur heerst.

Onze coaches leren de teams dat ze niet gelijk een perfect product hoeven te leveren. Iedereen moet begrijpen dat alles nog volledig in ontwikkeling is. Om te vernieuwen, moet de nadruk liggen op het stimuleren van creativiteit, zonder enige gêne. Door het creëren van een veilige omgeving worden fouten geaccepteerd en samen opgelost. Het team wordt gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor inhoud, budget en het eindresultaat. Hoe volwassener een team hierin wordt, hoe hoger de performance.

Resultaten

Onze coaches weten het beste uit een team te halen door hun de juiste kennis, bewustwording, tools en energie mee te geven. Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid en veiligheid, verdwijnen verschillen en ontstaat echte interesse in elkaar. Dit leidt tot een resultaatgerichte teamcultuur met hogere creativiteit, productiviteit en ambitie. En niet onbelangrijk, een goede werksfeer. Het team is in staat zichzelf steeds opnieuw naar een hoger plan te brengen.

Resultaatgerichte teamcultuur van Sene
3 / 3

DISCLAIMER

Contact us